Chat GBT4 gibi bir yapay zeka chat programı nasıl yapılır?

Chat GBT4 gibi bir yapay zeka chat programı nasıl yapılır?

Öncelikle, Yapay Zeka chat programı oluşturmak için Python gibi yaygın bir programlama dili kullanabilirsiniz. Aşağıda, basit bir chatbot oluşturmak için adım adım bir rehber sunuyoruz.

  1. Gerekli kütüphaneleri yükleme:

Yapay Zeka tabanlı bir chatbot oluşturmak için, öncelikle gerekli kütüphaneleri yüklemeniz gerekmektedir. Burada TensorFlow ve Keras gibi popüler kütüphaneleri kullanacağız.

pip install tensorflow
pip install keras

 

  1. Veri hazırlama:

Chatbot’unuzun cevap verebilmesi için eğitim verilerine ihtiyacınız vardır. Bu veriler genellikle soru-cevap şeklinde düzenlenmiştir. Verilerinizi temizleyin, ön işleme yapın ve kelime dağarcığı oluşturun.

  1. Model oluşturma:

Chatbot için bir sinir ağı modeli oluşturun. Burada LSTM tabanlı bir sıralı model kullanabilirsiniz. Modelinizi tanımlayın ve eğitmeye başlamadan önce hiperparametrelerinizi ayarlayın.

from keras.models import Model
from keras.layers import Input, LSTM, Dense

# Hiperparametreler
batch_size = 64
epochs = 100
latent_dim = 256
num_samples = 10000

# Model
encoder_inputs = Input(shape=(None, num_encoder_tokens))
encoder = LSTM(latent_dim, return_state=True)
encoder_outputs, state_h, state_c = encoder(encoder_inputs)
encoder_states = [state_h, state_c]

decoder_inputs = Input(shape=(None, num_decoder_tokens))
decoder_lstm = LSTM(latent_dim, return_sequences=True, return_state=True)
decoder_outputs, _, _ = decoder_lstm(decoder_inputs, initial_state=encoder_states)
decoder_dense = Dense(num_decoder_tokens, activation=’softmax’)
decoder_outputs = decoder_dense(decoder_outputs)

model = Model([encoder_inputs, decoder_inputs], decoder_outputs)

  1. Modeli eğitme:

Modelinizi eğitim verileriyle eğitin ve daha sonra kullanmak üzere kaydedin.

model.compile(optimizer=’rmsprop’, loss=’categorical_crossentropy’)
model.fit([encoder_input_data, decoder_input_data], decoder_target_data, batch_size=batch_size, epochs=epochs, validation_split=0.2)
model.save(‘chatbot_model.h5’)

  1. Modeli kullanarak tahmin yapma:

Eğitilmiş modelinizi kullanarak kullanıcı girdisi için cevaplar üretin.

# Modeli yükle
from keras.models import load_model
model = load_model(‘chatbot_model.h5’)

# Tahmin yapma fonksiyonu
def predict(input_text):
# Burada input_text’i ön işleme yaparak modele verebilir ve modelin çıktısını insanlar tarafından anlaşılabilir bir cevaba dönüştürebilirsiniz.
pass

while True:
user_input = input(“Kullanıcı: “)
if user_input.lower() == “çıkış”:
break
response = predict(user_input)
print(“Chatbot:”, response)

Eğer önceki örnekten ilerlemek istiyorsanız, daha etkili bir chatbot oluşturmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

  1. Daha fazla eğitim verisi:

Modelinizin performansını artırmak için daha fazla eğitim verisi kullanabilirsiniz. İnternet’ten hazır veri kümeleri bulabilir veya kendi veri kümenizi oluşturabilirsiniz. Eğitim verileriniz ne kadar büyük ve çeşitli olursa, chatbot’unuz o kadar iyi performans gösterir.

  1. Ön işleme ve veri temizleme:

Gelişmiş bir chatbot için veri ön işleme ve temizleme önemlidir. Veri kümenizdeki metni temizleyerek ve gereksiz kelimeleri, sayıları ve özel karakterleri kaldırarak modelinizin daha iyi öğrenmesini sağlayabilirsiniz.

  1. Daha karmaşık model yapıları:

Daha karmaşık model yapıları kullanarak chatbot’unuzun doğruluğunu artırabilirsiniz. Örneğin, daha fazla katmanlı LSTM modelleri, dikkat mekanizmaları veya Transformer modelleri kullanabilirsiniz. Bu yapılar, metin anlama ve doğal dil işleme alanında daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar.

  1. Modelinizi sürekli eğitin:

Kullanıcılarla etkileşime geçtikçe, chatbot’unuzun hatalı veya eksik cevaplar verdiği durumları düzeltebilirsiniz. Bu durumlarla ilgili geri bildirimleri toplayarak ve modelinizi düzenli olarak yeniden eğiterek sürekli iyileştirme sağlayabilirsiniz.

  1. Multi-dil desteği:

Chatbot’unuzun birden fazla dilde çalışmasını sağlamak için, her dil için ayrı bir model eğitebilir veya tek bir modelde çoklu dil desteği ekleyebilirsiniz. Böylece chatbot’unuz daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabilir.

Bu adımlar, daha gelişmiş ve etkili bir chatbot oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Chatbot’unuzun başarısı, eğitim verilerinizin kalitesine, model yapılarınıza ve sürekli iyileştirme süreçlerinize bağlı olarak değişecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.